De weg naar een Gastvrije(re) organisatie

Je wilt aan de slag met gastvrijheid binnen je bedrijf. Je weet ook wel hoe, maar hoe pakt je dit aan? Voor veel organisaties is het lastig om beleid om te zetten in daden en een passend gastvrijheidsbeleid te implementeren. Hoe zet je een conceptmatige gedachte om naar een praktische uitvoering? En wat is het impact van de vertaling op het gedrag en inzet van mensen en de inrichting en aankleding van ruimten.

Wij helpen om gastvrijheid om te zetten naar toegevoegde waarde voor je bedrijf gebaseerd op het gedachtegoed en de visie van je organisatie.  Wij geven je daarbij:

 

  • Inzicht in de vertaling van visie naar praktijk;
  • Hulpmiddelen voor het creëren van een belevingswaarde
  • Inzicht in de effecten van gastvrijheid binnen je organisatie
  • Hulpmiddelen voor implementatie;
  • Inzicht in je het gedrag van je gasten:
  • Hulpmiddelen voor het creëren van cultuur: